Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Συλλογή και Χρήση Δεδομένων

Το the-sexshop.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα μόνο όταν ο επισκέπτης / χρήστης τοποθετεί τέτοια δεδομένα στις ειδικές φόρμες (εγγραφής, εξόφλησης κτλ) με τη θέληση του. Οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι αναγραφόμενες στις φόρμες. Το the-sexshop.gr δεν επεξεργάζεται ούτε χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για ενημέρωση βάσεων δεδομένων τρίτων.

Τα δεδομένα σας παραμένουν ασφαλή και χρησιμοποιούνται μόνο από το κατάστημα για ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ή για ενημέρωση με προσφορές, νέα για προϊόντα κτλ.

Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Το the-sexshop.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών/ μελών σε τρίτα νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Cookies

Το the-sexshop.gr χρησιμoποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη υπηρεσιών και σελίδων του.

«Yπερσύνδεσμοι» προς άλλους δικτυακούς τόπους

Το the-sexshop.gr περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

IP Διευθύνσεις

Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη /χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο the-sexshop.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του the-sexshop.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 ΚΑΙ 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ)).Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται  στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί  τις υπηρεσίες του the-sexshop.gr